Wednesday, 10 April 2013

Helaian Tanpa Tebukan - 2000 Banci Penduduk dan Perumahan

Imej di bawah merupakan satu helaian tanpa tebukan bagi isu Banci Penduduk dan Perumahan keluaran 2000. Pos Malaysia memang rajin mengeluar helaian tanpa tebukan pada tahun 2000. Ini merupakan satu pendekatan yang baik untuk meningkatkan pendapatan Pos Malaysia (Bahagian Filateli).

Saya berpendapat Pos Malaysia patut mengembalikan praktis untuk mengeluar helaian tanpa tebukan. Biarlah peminat setem mempunyai lebih banyak lagi pilihan dalam memilih produk filateli.